S.No.SPECIALTYPROCEDURE NAME
1RheumatologySLE (Systemic Lupus Erythematosis)
2RheumatologySLE With Sepsis
3RheumatologyScleroderma
4RheumatologyMCTD Mixed Connective Tissue Disorder
5RheumatologyVasculitis
6RheumatologyPrimary Sjogren'S Syndrome (7 Days Stay)